Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

Fotogrāfiju apstrāde ar digitālo rīku Adobe Photoshop

Fotogrāfiju apstrāde ar digitālo rīku Adobe Photoshop, 80 akadēmiskās stundas


Mērķis un izdevumi: Iepazīt un veidot dziļāku izpratni par datorgrafikas daudzveidību un izpausmēm mūsdienu dizainā. Apgūt datorgrafikas jēdzienus, pārzināt datorgrafikas veidus un to izmantošanu dizaina projektos. Praktiski spēt profesionāli izmantot Adobe Photoshop rīkus un komandas. Spēt profesionāli veidot un apstrādāt rastrgrafikas attēlus. Iegūt praktisku pieredzi dizaina projektu izstrādē.


Izglītības programmas apraksts:


  • Programmas darba vide un navigācija;
  • Rastrgrafikas pamatjēdzieni un failu tipi;
  • Attēla izmērs un tā pielāgošana dažāda tipa dizaina projektos;
  • Attēla krāsu un toņu korekcija. Camera Raw izmantošana attēlu rediģēšanai;
  • Attēla apgabalu atlases rīki un paņēmieni. Darbības ar slāņiem. Attēlu kolāžu un montāžu veidošanas principi. Teksta pievienošana attēlam;
  • Attēla retušēšana un atjaunošana;
  • Automātiskas attēlu apstrādes darbības;
  • Kompozīcijas pamatprincipi, kompozīciju veidi un komponēšanas principi.


Kontaktpersona: Ieva Lika, ieva.lika@liepu.lv, 28777311Plašāka informācija par pieteikšanos kursiem: Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) | Nodarbinātības valsts aģentūra (nva.gov.lv)