Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

Laiks apgūt jaunas datorzinību prasmes bez maksas!

Lieliska iespēja iegūt jaunas vai papildināt jau esošās datorzinības bez maksas!
Mācībām varat pieteikties, ja Jūs esat:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte

Mācības plānots uzsākt aprīlī, mācības notiks klātienē, Liepājas Universitātē, darba dienu vakaros un/ vai sestdienās.


Plašāka informācija par piedāvātajām programmām: Ieva Lika, 28777311, ieva.lika@liepu.lvESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai