Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

Prezentācijas rīki PowerPoint, Canva, Visme

Prezentācijas rīki PowerPoint, Canva, Visme, 80 akadēmiskās stundas


Mērķis un izdevumi: Iepazīt un veidot dziļāku izpratni par dažādiem prezentāciju veidošanas rīkiem. Praktiski spēt profesionāli izmantot prezentāciju lietotņu rīkus un komandas. Iegūt praktisku pieredzi mūsdienīgu prezentāciju veidošanā, rediģēšanā un lietošanā.


Izglītības programmas apraksts: 


 • Darbs ar slaidu (ievietošana, aizpildīšana, pārvietošana, dzēšana, dublēšana);
 • Attēlu, mākslinieciskā teksta, tabulas, diagrammas, figūras un shēmas ievietošana un noformēšana slaidā;
 • Prezentācijas noformēšana, izvēloties izstrādātos slaida dizaina veidus;
 • Animācijas un skaņas efektu norādīšana slaida objektiem;
 • Slaidu pāreju efekti;
 • Kājenes vai galvenes, hipersaites un vadības pogu ievietošana;
 • Prezentācijas sagatavošana demonstrēšanai automātiskā režīmā;
 • Skaņas pavadījuma norādīšana prezentācijai;
 • Prezentācijas vairāku demonstrēšanas variantu izveide;
 • Darbs ar slaida šablonu;
 • Prezentācijas drukāšana.


Kontaktpersona: Ieva Lika, ieva.lika@liepu.lv, 28777311


Plašāka informācija par pieteikšanos kursiem: Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) | Nodarbinātības valsts aģentūra (nva.gov.lv)