Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem

Bezmaksas latviešu valodas kursu 3. grupas sākums jau 15. augustā


Bezmaksas latviešu valodas kursu Ukrainas valstspiederīgajiem 3. grupas sākums jau 15. augustā!


Ukrainas valstspiederīgie aicināti pieteikties Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas bezmaksas latviešu valodas kursiem. Kursi tiks īstenoti gan klātienes, gan attālinātā formā, 120 astronomisko stundu apjomā, iegūtais zināšanu līmenis - A1.


Kursiem var pieteikties Ukrainas valstspiederīgie vecumā no 18 gadiem.



Programmas izstrādātāja Līga Šilova saka: “Dzīvojot citā valstī, ir svarīgi iepazīt tās kultūru un valodu, kas paver plašas iespējas socializēties un ar laiku kļūt arī par konkurēt spējīgu darbinieku darba tirgū. Valodas prasme palīdz iekļauties sabiedrībā, sazināties ar apkārtējiem, izprast citus un izskaidrot savas sajūtas, vēlmes un vajadzības, kā rezultātā cilvēks nejutīsies atstumts un lieks, bet gan savā ziņā nozīmīgs šai sabiedrībai. Intensīva valodas apguve ir vērtīgs izaugsmes process, kas pilnveido cilvēku kā personību un rada stabilitātes sajūtu. Galvenais ir nebaidīties, bet gan uzdrīkstēties, un uzdrīkstēties vairāk nekā ir iespējams!”



!!! Pieteikšanās: Mūžizglītības nodaļas projektu koordinatore Viktorija Ņikitina,  tālrunis 29326676  vai rakstot e-pastu: viktorija.nikitina@liepu.lv


Nodarbības notiks 2-3 reizes nedēļā. Mācīties iespējams klātienē, kā arī attālināti tiešsaistē.



Kursi notiks projekta “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” ietvaros, projekta Nr. 2022.LV/LVUKR. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Par informācijas saturu atbild Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas projektu koordinatore Viktorija Ņikitina.


Розпочато прийом громадян України для навчання латиській мові У Лієпайському університеті.


Громадян України запрошують подавати заявки на безкоштовні курси латиської мови у відділі неперервного навчання Лієпайського університету. Заняття проводитимуться як очно, так і дистанційно, в обсязі 120 астрономічних годин, рівень набутих знань – А1.


На курси можуть подати заявку громадяни України віком від 18 років.


Програма запланована на липень та серпень, заняття відбуватимуться 2-3 рази на тиждень. Навчатися можна як особисто, так і дистанційно онлайн.


!!! Заявка: Координатор проекту відділу безперервного навчання Вікторія Нікітіна, телефон 29326676 або написавши на e-mail: viktorija.nikitina@liepu.lv