Personības attīstības pilnveides programmas

Semināru cikls “Jogas elementu integrēšana vērtībās balstītu ieradumu veidošanā pirmsskolā"

    Arvien vairāk aktualizējas jautājums globālā līmenī, veselības speciālistu  vidū par jogas elementu izmantošanu un to pozitīvo ietekmi uz dažādām cilvēku vecumgrupām. Viena no tām -  pirmskolas vecumposma bērni, kas lielu daļu savas dienas pavada pirmskolas izglītības iestādē.  Svarīgi, lai jau  agrīnā vecumposmā uzmanība tiktu pievērsta veselīgiem ieradumiem, kas veicina  iekšējo stabilitāti bērna prātā,  fiziskajā ķermenī un emocionālajā līmenī. Jogas elementu iekļaušana ikdienas aktivitātēs ir viens no pamata noteikumiem, lai  bērnam veidotos laba stāja, paralēli iedierīču lietošanai,  kas ir mūsu ikdienas sastāvdaļa.

    Semināru cikls paredzēts pirmsskolas pedagogiem, kas vēlas uzzināt vairāk, izkāpt no komforta zonas par jogas elementu izmantošanu. Pedagogiem, kas vēlas iet līdzi laikam un veidot savas  prasmes un iemaņas jaunos aktivitāšu virzienos. Semināra cikla uzsvars būs uz to, lai ikviens pirmskolas pedagogs varētu integrēt metodes un justies komfortabli, izmantot  jogas elementus.


Semināra cikls  strukturizēts - 3 daļās: 

 1.Vingrošana (45 min teorijas nodarbība + 45 min praktiskā nodarbības)

2021. gada 27. novembris – plkst. 10-00 (teorija) un plkst. 11-00 (prakse).

2.Elpošanas vingrinājumi (45 min teorijas nodarbība + 45 min praktiskā nodarbības)

2021. gada 4. decembris – plkst. 10-00 (teorija) un plkst. 11-00 (prakse).

3. Vizualizācija. (45 min teorijas nodarbība + 45 min praktiskā nodarbības)

2021. gada 11. decembris – plkst. 10-00 (teorija) un plkst. 11-00 (prakse)


Maksa par 1 nodarbību – 5,00 eiro.

Maksa par semināru ciklu (6 nodarbības) – 25,00 eiro.


Pēc katras daļas apmeklēšanas katrs dalībnieks saņems e-pastā PDF formāta grāmatiņu (līdz 10 lpp), kur būs parādīti, uzrakstīti piemēri, vienkāršas vadlīnijas , ko jau var uzreiz izmantot ''Veselība  un fiziskās aktivitātes'' nodarbībās

Semināra ciklā ar Jums kopā būs sertificēta Jogas instruktore,  Pilates trenere un Body Flow (Ķermeņa plūsmas) pasniedzēja Eva Millere. Pēc 8  aizraujošiem gadiem  Dānijā,  pavasarī atgriezās ar ģimeni  Latvijā, Liepājā, lai turpinātu jogas aktivitātes un lai vēl vairāk cilvēku uzzinātu par jogas pozitīvo ietekmi uz cilvēku veselību.


Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas, rakstot - viktorija.nikitina@liepu.lv vai zvanot 29326676.