Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Angļu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū

Profesionālās pilnveides izglītības programma


Stundu skaits:  160 stundas.

 

Dalības maksa: 518 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 492,10 EUR.

 

Mērķauditorija: augstāko izglītības iestāžu un citu izglītības iestāžu mācībspēki/ pedagogi.

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.

 

Programmas apraksts: izglītības procesā tiks pilnveidotas izglītības un kultūras jomā strādājošo starpkultūru attiecību un angļu valodas prasmes C2 līmenī, lai pilnvērtīgi piedalītos starptautiskās mobilitātes aktivitātēs, strādātu komandā, kā arī sekmīgi attīstītu profesionālo kompetenci.

 

Programmas satura galvenie bloki:

  • Svešvalodu apguve mūsdienās, angļu valodas pielietojums mūsdienās;
  • Personība un sabiedrība – personības ārējais veidols, personības attīstības posmi, pilsoniskas sabiedrības veidošanās;
  • Kultūru dažādība – dažādu tautu tradīcijas, ceļojuma plānošana, sazināšanās kultūra;
  • Literatūra un māksla – izcilas personības mākslā, literatūra Anglijā un ASV;
  • Apkārtējā vide – apkārtējās vides jēdziens, skolas vide, pilsētvide;
  • Veselīgs dzīvesveids – veselīgs uzturs – veselīga dzīvesveida pamats, fizisko aktivitāšu nozīme veselības saglabāšanā;
  • Izglītība un darbs – izglītības sistēma un problēmas Latvijā un citās valstīs, augstskola  mūsdienu sabiedrībā, docētāja profesionālās prasmes, karjeras maiņa.

Programmas vadītāja: Dagnija Deimante.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītības apgūšanu.

 

Kontaktpersona: Viktorija Ņikitina

                                E-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

                                Tālrunis: 63429249