Profesionālās pilnveides izglītības programmas

C kategorijas sporta speciālistu pilnveide

Jauna grupa plānota 2024. gada rudenī!


Profesionālās pilnveides izglītības programma.


Stundu skaits: 320 stundas.


Dalības maksa: 923,00 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 876,85 EUR. Maksājumu var veikt 4 daļās.


Mērķauditorija: visi interesenti bez augstākās sporta izglītības, ar vidējo izglītību, bez iestājpārbaudījumiem.


Īstenošanas forma: tiešsaitē/ klātienē.


Programmas saturs:

  • Vispārīgā pedagoģija, didaktika, sporta pedagoģija. Asoc.prof. H. Vecenāne;
  • Sporta psiholoģija. Asoc.prof. H. Vecenāne;
  • Anatomija, sporta fizioloģija. Mg.sc.educ. D. Berloviene;
  • Sporta medicīna  PhD N. Vārpa;
  • Sporta teorija, sporta treniņu teorijas pamati. PhD  N.Vārpa;
  • Izvēlētā sporta veida teorija;
  • Prakse, prakses projektu izstrāde izvēlētajā sporta veidā.

Programmas vadītāja: Dr.paed., asoc.prof. Helēna Vecenāne, helena.vecenane@liepu.lv.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību un tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu (26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" ("LV", 16 (4207), 29.01.2010.) [stājas spēkā 30.01.2010.].


Kontaktpersona: Viktorija Jākobsone

                                 E-pasts: viktorija.jakobsone@liepu.lv

                                 Tālrunis: 29326676