Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Civilā aizsardzība

PIEDĀVĀJAM PĒC PIEPRASĪJUMA


Profesionālās pilnveides izglītības programma

 

Stundu skaits: 160 stundas.

 

Dalības maksa: 518 EURLIZDA biedriem cena ar atlaidi - 492,10 EUR.

 

Mērķauditorija: par objekta civilo aizsardzību atbildīgie darbinieki.

 

Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programmas mērķis ir sagatavot par objekta civilo aizsardzību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt civilās aizsardzības jautājumus komercsabiedrībās, valsts, pašvaldību un sabiedriskās organizācijās. Kursu apmeklētāji apgūs zināšanas un prasmes civilās aizsardzības sistēmas organizēšanā, spēs izstrādāt civilās aizsardzības plānu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, mērķtiecīgi pratīs izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas civilās aizsardzības pasākumu plānošanā un koordinēšanā, paaugstinās savu kompetences līmeni civilajā aizsardzībā.

 

Programmas saturs:

  • Drošības koncepts un droša uzvedība;
  • Civilās aizsardzības sistēmas tiesiskais regulējums;
  • Civilās aizsardzības plānošana;
  • Ugunsdrošība un glābšanas darbi;
  • Prakse;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Programmas vadītājs: Viesturs Kalniņš, Dr.sc.ing., Liepājas Universitātes lektors.

 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv