Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

PIEDĀVĀJAM PĒC PIEPRASĪJUMA


Profesionālās pilnveides izglītības programma

 

Stundu skaits: 60 stundas.

 

Dalības maksa: 246 EURLIZDA biedriem cena ar atlaidi - 233,70 EUR.

 

Mērķauditorija: visi interesenti ar iegūtu pamatizglītību.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.

 

Programmas apraksts: izglītības procesa rezultātā tiek iegūtas zināšanas par vispārīgajiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu, lai izglītojamie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības darbu un strādāt ar normatīvo dokumentāciju uzņēmumā, valsts, pašvaldības vai nevalstiskā organizācijā.


Programmas saturs:

  • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības;
  • Darba vides riska faktori;
  • Darba vides riska samazināšana;
  • Elektrodrošības pamati;
  • Ugunsdrošības pamati;
  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā;
  • Prakse;
  • Noslēguma pārbaudījums.

Programmas vadītājs: Viesturs Kalniņš, Dr.sc.ing., Liepājas Universitātes lektors.

 

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv