Programmas 72 stundas un +

Datorika (vispārējās pamatizglītības pakāpe)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Plānotais programmas sākums: 2024. gada rudens/ ziema


Stundu skaits: 240 stundas.


Dalības maksa: 629 EURLIZDA biedriem cena ar atlaidi - 597,55 EUR.


Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".


Norises vieta: Zoom platforma un Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts:

  • Lietojumprogrammu saturs un mācību metodika lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā;
  • Vizuālās programmēšanas mācību saturs un mācību metodika lietpratībā(kompetencēs) balstītā izglītībā;
  • Lietpratību datorikā attīstošie projekti;
  • Drošība un datorika kā caurviju prasme citu mācību priekšmetu un jomu kontekstā;
  • Inovatīvas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
  • Programmēšanas elementu mācību saturs un mācību metodika lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā;
  • Robotikas elementu mācību saturs un mācību metodika lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā;
  • Lietpratību datorikā attīstošie projekti;
  • Noslēguma pārbaudes darbs.


Programmas saturs: programma “Datorika” (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundu apjomā ir izstrādāta, par pamatu ņemot 2015. gadā Liepājas Universitātes izstrādāto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu “Datorika” pamatizglītības skolotājiem, jaunajai programmai palielinot kursu dalībnieku patstāvīgā darba īpatsvaru, kā arī papildinot nodarbību tēmas ar mācību metodikas lietpratībā (kompetencēs) balstītā izglītībā jautājumiem un iekļaujot programmā lietpratību datorikā attīstošu projektu izstrādi.


Programmas vadītāja: Anita Jansone, datorzinātņu doktors (Dr.sc.comp.), Liepājas Universitātes asociētā profesore.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti par tiesībām mācīt datoriku vispārējās pamatizglītības pakāpē.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 634 25477