Programmas 72 stundas un +

Pedagoģija

Pedagogu tālākizglītības programma


Pirmā nodarbība jau 25. septembrī!


Stundu skaits: 72 stundas.


Dalības maksa: 240 EUR.


Mērķauditorija: jebkurš interesents ar vidējo izglītību un profesionālajā tālākizglītībā iegūtu kvalifikāciju vai profesionālo/akadēmisko augstāko izglītību, vai profesionālo vidējo izglītību, vai amatnieka kvalifikāciju (meistara līmenis attiecīgajā nozarē) bez pedagoģiskās izglītības.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programmas ietvaros tiek atklātas aktualitātes pedagoģijā, psiholoģijā un izglītības zinātnēs. Tās saturs ietver teorētisko zināšanu pārnesi uz praktisku realizāciju un pārbaudi, labās prakses piemēru analīzi un prezentāciju, kā arī praktisku komandas darba pieredzes apguvi. Programmas apguvē tiek izmantota Moodle vide, akcentējot partnerību mācību procesā.


Iegūtās kompetences:

  • teorētiskā un praktiskā izpratne par jaunākajām inovatīvajām tendencēm izglītībā;
  • prasme praksē balstīties un pielietot pedagoģijas un psiholoģijas pamatatziņas;
  • pedagoģisko tehnoloģiju variēšana;
  • pašanalīzes prasme un savas profesionālās kompetences apzināšanās.

Pilnveidotās kompetences:

  • dažādības apzināšanās un atbilstošas rīcības stratēģijas izvēle;
  • aktuālo pedagoģijas un psiholoģijas atziņu integrēšana praksē;
  • komandas darbības principi un darbības rezultātu prezentācija pilnveidotas komunikatīvās un sociālās prasmes.

Programmas vadītāja: Linda Pavītola, Dr.paed., prof.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 ieva.lika@liepu.lv

                                 28777311