Programmas 72 stundas un +

Pedagoģiskās darbības pamati

Stundu skaits: 72 stundas.


Pieteikumu pieņemšana aprīļa grupai ir noslēgusies.


Nākamās grupas plānotais sākums: 2024. gada rudens.


Dalības maksa: 259 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 246,05 EUR.


Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, profesionālās izglītības pedagogi, prakšu vadītāji vai citas personas, kurām ir augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē, vai trešā līmeņa profesionālā kvalifikācija, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amatnieka kvalifikācija, kas atbilst meistara līmenim, bet kuriem nav skolotāja kvalifikācija


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14/ attālināti MS Teams.


Programmas apraksts: programma iepazīstina ar jauninājumiem un attīstības tendencēm izglītībā, tādējādi veicinot pedagogu radošu darbību atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām. Programma sniedz ieteikumus ilgtspējīgas attīstības iekļaujošas izglītības satura izvēlei nākotnes kompetenču kontekstā.


Iegūtās kompetences:

  • teorētiskā un praktiskā izpratne par jaunākajām inovatīvajām tendencēm izglītībā;
  • prasme praksē balstīties un pielietot pedagoģijas un psiholoģijas pamatatziņas;
  • pedagoģisko tehnoloģiju variēšana;
  • pašanalīzes prasme un savas profesionālās kompetences apzināšanās.


Pilnveidotās kompetences:

  • dažādības apzināšanās un atbilstošas rīcības stratēģijas izvēle;
  • aktuālo pedagoģijas un psiholoģijas atziņu integrēšana praksē;
  • komandas darbības principi un darbības rezultātu prezentācija;
  • pilnveidotas komunikatīvās un sociālās prasmes.


Programmas vadītāja: Ilma Neimane


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 ieva.lika@liepu.lv

                                 634 25477