Programmas 72 stundas un +

Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)

Pedagogu tālākizglītības programma


Stundu skaits: 80 stundas.


Dalības maksa: 259 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 246,05 EUR.


Mērķauditorija: vispārējās pamatizglītības skolotāji un speciālās izglītības skolotāji, kas realizē vai plāno realizēt speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem (izglītības programmu kodi 21015511, 21015611).


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programmā tiek atspoguļoti nozīmīgākie speciālās izglītības īstenošanas aspekti skolēniem ar valodas un/vai mācīšanās traucējumiem – tiek sniegti priekšstati par logopēdijas pamatkategorijām un mācīšanās traucējumiem (disleksiju), izpratne par speciālo un iekļaujošo izglītību valodas vai mācīšanās traucējumu gadījumos, zināšanas par skolēnu ar valodas vai mācīšanās traucējumiem speciālajām vajadzībām un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesā.


Plānotie rezultāti: ir priekšstats par logopēdijas pamatkategorijām un mācīšanās traucējumiem (dislekciju), izpratne par speciālo un iekļaujošo izglītību, skolēnu ar valodas traucējumiem un mācīšanās traucējumiem speciālajām vajadzībām un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesā, iemaņas izglītības programmas mērķu, uzdevumu un mācību metožu adaptēšanā, individuālo izglītības plānu izstrādē. Spēj praktiski pielietot iegūtās zināšanas un prasmes, realizējot speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar valodas vai mācīšanās traucējumiem.


Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 634 25477