Programmas 72 stundas un +

21. oktobrī uzsāksim "Mācību procesa īstenošana speciālās izglītības programmās"

Pedagogu tālākizglītības programma


Sākums 2023. gada 21. oktobrī!


Stundu skaits: 80 stundas.


Dalības maksa: 259 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 246,05 EUR.


Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, kuri plāno īstenot speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem.


Norises vieta: Mācības notiks attālināti, Zoom platformā


Programmas apraksts: pedagogu profesionālās pilnveide kursu programmā tiek iekļauti nozīmīgākie speciālās izglītības programmas īstenošanas aspekti bērniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem jaunā kompetencēs balstītā mācību satura īstenošanas aspektā. Pie tiem pieder speciālās izglītības vajadzību izpausmes un to apzināšana, pedagoģiskās atbalsta sistēmas darba organizācija un saturs, izglītības procesa individualizācija kopsakarībā ar konkrētajām speciālo izglītības vajadzību izpausmēm. Programmas īstenošanas procesā kursu dalībniekiem tiek nodrošinātas iespējas iegūt zināšanas par garīgās attīstības traucējumu un mācīšanās grūtību psihosociālajām pazīmēm, izpratni par speciālās izglītības didaktikas sistēmu, prasmi izmantot attīstības traucējuma pedagoģiski psiholoģiskās diagnosticēšanas metodes speciālo vajadzību pazīmju diferencēšanā, prasmi īstenot mācību stratēģijas un tehnoloģijas kopsakarībā ar bērna attīstības īpatnībām un nodrošināt individualizētu izglītības procesu, izpratni par individuālo izglītības programmas apguves plāna izstrādi un izvērtēšanu.


Plānotie rezultāti: zināšanas par garīgās attīstības traucējumu un mācīšanās grūtību psihosociālajām pazīmēm, izpratne par speciālās izglītības didaktikas sistēmu, prasmes izmantot attīstības traucējuma pedagoģiski psiholoģiskās diagnosticēšanas metodes speciālo vajadzību pazīmju diferencēšanā,  prasmes īstenot mācību stratēģijas un tehnoloģijas kopsakarībā ar bērna attīstības īpatnībām un nodrošināt individualizētu izglītības procesu.


Programmas vadītāja: Līga Jansone, Mg.paed.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 28777311