Programmas līdz 72 stundām

Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi

Profesionālās pilnveides izglītības programma


Stundu skaits  32 ak. stundas.


Dalības maksa: 132 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija:  pirmsskolas izglītības skolotāji, speciālās izglītības skolotāji, logopēdi, sociālie pedagogi un citi speciālisti, kuru darbs saistīts ar agrīnā vecuma bērniem un bērnu ģimenēm.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programma dod ieskatu par Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas teorētiskajām pamatkategorijām, sniedz zināšanas par standartizētajiem testa materiāliem un prasmes to praktiskajā pielietojumā, iegūto datu atzīmēšanā attīstības formulāros un attīstības profila izveidē, iegūto rezultātu apkopošanā, datu interpretācijā un ieteikumu izstrādē.


Programmas mērķis: sniegt teorētiskos un praktiskos priekšstatus par Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD), tās nozīmi attīstības traucējumu agrīnā diagnostikā, traucējumu korekcijas vai preventīvo pasākumu plāna ieteikumu izstrādē, kā arī prasmes MFAD praktiskajā pielietojumā.


Programmas saturs:


  • Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodes teorētiskie aspekti;
  • MFAD, pirmais dzīves gads;
  • MFAD, otrais un trešais dzīves gads;
  • Iegūto testēšanas rezultātu interpretācijas pamatprincipi;
  • Testa rezultātu apkopošana un dokumentēšana;
  • Ieteikumu sagatavošana dažādu funkcionālo traucējumu korekcijai, interpretējot iegūtos diagnostikas rezultātus.


Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): prasme orientēties Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodes teorētiskajos un praktiskā pielietojuma aspektos – apgūtas prasmes MFAD standartizēto testa materiālu praktiskajā pielietojumā, attīstības izpētes formulāru aizpildīšanā un attīstības profilu izveidē, iegūto rezultātu interpretācijā un ieteikumu izstrādē korekcijas vai preventīvo pasākumu plāna kontekstā.


Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU lektore, profesionālās bakalaura studiju programmas “Logopēdija” direktore.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 28777311

                                 ieva.lika@liepu.lv