Programmas līdz 72 stundām

Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 32 stundas.


Dalības maksa: 106 EUR, t.sk. PVN 21%. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 100,70 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, kuri strādā ar dažādu spēju līmeņu izglītojamiem pamatizglītības posmā (prioritāri 1.-6. klašu vecumposmā), kā arī interešu izglītības pedagogi.


Norises vieta: Zoom platforma.


Programmas saturs:

 • Ievads Pārskats par loģiskajām spēlēm, un pirmsskolas vecuma un jaunāko klašu bērniem piemērotām programmēšanas vidēm (Scratch, Kodu, Tynker u.c.).
 • Loģiskās spēles Loģisko spēļu nozīme (Gudrību pils, Piedzīvojums mežā, Lightbot, Tynker); pirmo programmēšanas iemaņu apgūšana izmantojot loģiskās spēles.
 • Algoritmi, algoritmu veidošanas mācīšanas metodika Algoritma jēdziens, algoritma izpildītājs, algoritma pieraksta veidi, blokshēmas.
 • Ievads programmēšanas valodā Scratch Darba vide, pieejamās komandas, programmēšanas bloki, pirmās programmas sastādīšana, lineāra algoritma īstenošana attēla veidošanai.
 • Zīmējumu veidošana izmantojot Scratch Zīmējumu veidošana izmantojot objekta pārvietošanos plaknē, zīmējot aiz sevis kustību trajektoriju; “bruņurupuča grafikas” pamati.
 • Cikli programmēšanas valodā Scratch Programmēšanas bloki cikliem, atbilstošu programmas sastādīšana, simetrisku figūru un zīmējumu ar atkārtotiem elementiem veidošana.
 • Sazarošanās programmēšanas valodā Scratch Programmēšanas bloki sazarojumiem, loģisko noteikumu formulēšana un pierakstīšana, atbilstošu programmu sastādīšana.
 • Animācijas filmu veidošana izmantojot Scratch Objektu kustības un savstarpējā dialoga veidošana.
 • Izglītojošu spēļu veidošana, izmantojot Scratch Spēles scenārija izstrāde, objekta vadības kontrole, punktu skaitīšana, laika kontrole, nejaušo skaitļu ģenerators, sazarojumu un ciklu izmantošana spēles idejas realizēšanai, sazarojumu un ciklu izmantošana spēles veidošanai.
 • Mainīgie programmēšanas valodā Scratch un mainīgo jēdzienu mācīšana izglītojamajiem Mācību testa ar animācijas elementiem sastādīšana, punktu skaitīšana, laika kontrole, nejaušo skaitļu ģenerators, simulāciju un spēļu veidošana.
 • Programmēšanas praktikums.

Programmas direktors: Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp., Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides izglītību.


Kontaktpersona: Ieva LIka

                                E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                Tālrunis: 28777311