Programmas līdz 72 stundām

JAUNUMS! Kombinatorikas elementi sākumskolā un pamatskolā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 24 stundas.


Dalības maksa: 106 EUR, t.sk. PVN 21%LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 100,70 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: sākumskolas un pamatskolas matemātikas skolotāji.


Norises vieta: Liepāja, pēc pieprasījuma.


Programmas apraksts: kursos tiks aplūkoti ar kombinatoriku saistīti jēdzieni un  metodes 1.-9. klašu matemātikas mācību saturā, tai skaitā loģikas elementi, kopas jēdziens, pilnā pārlase, skaitīšanas uzdevumi, varbūtību jēdziens un statistikas elementi.


Programmas mērķis: uzlabot sākumskolas un matemātikas skolotāju kompetences, ieviešot kompetencēs balstītu mācību saturu 1.-9. klasēs.


Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): kursu apmeklētāji būs pilnveidojuši savas kompetences kombinatorikas tematu mācīšanā sākumskolā un pamatskolā.


Programmas vadītāja: Dace Kūma, Dr.math., docente.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apliecība.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 28777311