Programmas līdz 72 stundām

Pilsoniskās un personības pilnveides audzināšanas pamatprincipi

1. grupa - attālināti, 11.12.2023., plkst. 14:00 – 18:30, pieteikties šeit (grupa nokomplektēta);

2. grupa - attālināti, 15.01.2024., plkst. 14:00 – 18:30, pieteikties šeit.Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Stundu skaits: 6 stundas.

Dalības maksa: 25 EUR, t.sk. PVN 21%. LIZDA biedriem cena ar atlaidi – 23,75 EUR, t.sk. PVN 21%. Maksa, sākot ar 2024. gada rudens semestri, tiks mainīta. 

Mērķauditorija: Vispārizglītojošo skolu pedagogi.

Norise:

1. grupa - attālināti, 11.12.2023., plkst. 14:00 – 18:30;

2. grupa - klātienē, 15.01.2024., plkst. 14:00 – 18:30.


Programmas apraksts: Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma skolotājam piedāvā profesionālu atbalstu par pedagoģiskajā darbībā šobrīd aktuāliem jautājumiem, kas tiek apskatīti caur sadarbību, vērtībām, pedagoga personību, praktisku metožu lietojumu. Programmas tēmas ietver teoriju un praksi, kas balstīta pētījumos, pašpieredzē un pedagoģisko procesu vērojumos dažādās izglītības iestādēs un iepazīstoties ar metodisko materiālu klāstu.

Tēmas:

  •      Audzināšanas principi un izglītošanas paņēmieni. Efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana.
  •      Izglītojamo emocionālā inteliģence. Izglītojamo interešu apzināšana.
  •       Audzināšanas jautājumu iekļaušana mācību procesā. Efektīvas audzināšanas mācību stundas kritēriji.
  •       Izglītības iestādē organizētie audzināšanas pasākumi.

Programmas vadītāja: Līga Šilova, maģistra grāds, latviešu valodas un literatūras pedagogs, Liepājas IP Latviešu valodas mācību jomas koordinators.

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegta apliecība.

Kontaktpersona: Viktorija Jākobsone

                              E-pasts: viktorija.jakobsone@liepu.lv

                              Tālrunis: 29326676