Programmas līdz 72 stundām

Programmēšanas valodas Python3 pamati

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 32 stundas.


Dalības maksa: 115 EUR, t.sk. PVN 21%LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 109,25 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, kuri strādā ar dažādu spēju līmeņu izglītojamiem pamata un vidējās izglītības posmā (6.-12. klašu vecumposmā), kā arī interešu izglītības pedagogi.


Norises vieta: attālināti.


Programmas saturs:

  • Ievads programmēšanas valodā Python Darba vide, norādes uz materiāliem patstāvīgai padziļinātai valodas apguvei, pirmās programmas sastādīšana, lineāra algoritma īstenošana, datu ievade un izvade, datu tipu pārveide.
  • Nosacījumi un cikli programmēšanas valodā Python Sazarošanās (if...then, un if...then…else), cikli ar paramtetri (for…), cikli ar nosacījumu (while…).
  • “Bruņurupuča grafikas” elementi Vienkāršu zīmējumu veidošana, izmantojot Turtle bibliotēkas funkcijas; simetrisku figūru zīmēšana, izmantojot cikla operatorus.
  • Datu ievade no faila Vienkāršas programmas piemērs; zīmējuma veidošana pēc failā ierakstītu punktu koordinātēm.
  • Darbs ar viendimensijas masīviem.
  • Darbs ar divdimensiju masīviem.
  • Interaktīvas animācijas veidošana, izmantojot Tkinter moduli.

Programmas direktors: Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp., Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšanu.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 634 25477