Programmas līdz 72 stundām

Radošā rakstīšana skolā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 8 stundas.


Dalības maksa: 43 EUR, t.sk. PVN 21%. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 40,85 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: latviešu valodas un literatūras skolotāji.


Norises vieta: gan klātienē, gan attālināti (Zoom/ MS Teams).


Programmas apraksts: kursa mērķis ir radīt izpratni par radošumu (kreativitāti), radošu personību, tās jaunrades procesa vispārīgajām likumsakarībām un individuālo savdabību, kā arī radošo spēju attīstīšanas iespējām literatūras un valodas un citās stundās. Sniegt priekšstatu par radošo uzdevumu veidiem, vingrināt prasmi patstāvīgi veidot radošus uzdevumus.


Radošu uzdevumu veidi. Darba lapas ar radošiem uzdevumiem. Krustvārdu mīklas, domu kartes, domu kāpnes, dienasgrāmatas, vēstules u.c.. Dialoga veidošana. Monologs. Jaunrades darbi pēc zīmējumiem, attēliem. Radoša darba vērtēšana.


Programmas “Radošā rakstīšana” iztirzājums.


Programmas vadītāja: Linda Zulmane, mg. philol. Liepājas Universitātes lektore. Programmas “Radošā rakstīšana” viena no autorēm projektā Skola 2030.  LRS Liepājas nodaļas un Piejūras pilsētu literārās akadēmijas vadītāja.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegta apliecība.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                Tālrunis: 28777311