Programmas līdz 72 stundām

Runas un valodas izpēte, traucējumu diagnostika un rezultātu atspoguļošana novērtēšanas ziņojumā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 8 stundas.


Dalības maksa: 42 EUR, t.sk. PVN 21%LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 39,90 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: logopēdijas speciālisti.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programma pilnveido logopēdijas speciālistu zināšanas par bērnu runas un valodas izpēti un tās rezultātu atspoguļošanu Novērtēšanas ziņojumā.


Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 28777311