Programmas līdz 72 stundām

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 8 stundas.


Dalības maksa: 39 EUR, t.sk. PVN 21%LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 37,05 EUR, t.sk. PVN 21%. Maksa, sākot ar 2024. gada rudens semestri, tiks mainīta. 


Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes).


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas saturs:

  • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
  • Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
  • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē.
  • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
  • Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
  • Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Programmas vadītāja: Ilma Neimane, Dr.paed.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības, saskaņā ar 28.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.


Kontaktpersona: Viktorija Ņikitina

                                 E-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

                                 Tālrunis: 63429249