Semināri/ meistarklases

2 profesionālās pilnveides moduļi sporta treneriem, sporta skolotājiem, sporta entuziastiem un citiem interesentiem.

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā sporta treneriem, sporta skolotājiem, sporta entuziastiem un citiem interesentiem 2 moduļus pilnveidei (16 stundas).
NORISE: 2022. gada 25.novembris – 16.decembris


1.modulis Relaksācijas un elpošanas tehnikas psiholoģisko prasmju pilnveidei (6 stundas).

Nodarbību saturā -  teorētisks un praktisks materiāls par  elpošanas un  autogēnā treniņa vingrinājumu pielietojumu psiholoģisko prasmju (koncentrēšanās, relaksācijas, iztēles, vizualizācijas, pozitīvas iekšējā runas, trauksmes pārvarēšanas, emociju pašregulācijas) pilnveidei.

Ieteikums dalībniekiem: uz nodarbību sagatavot ērtu vietu, kurā vari vingrināties praktiski, vēlams, ja Tev ir iespēja,  vari sagatavot paklājiņu, jo visērtāk vingrināties  guļus.

Norise:

Piektdiena 25.11. pl.14.00 – 16:15;

Piektdiena 02.12. pl.14.00. – 16:15

Vada Asoc.prof. H. Vecenāne


2. modulis "Treniņprocesa/sporta aktivitāšu/ vadīšanas aktuālie jautājumi" (10 stundas)

1. Dinamiskās anatomijas pamati. Lekcija par kustības veidošanos un iesaistītajām anatomiskajām struktūrām. Kustību vērtēšanas nozīme sporta praksē. Muskuļu spēka vai garuma asimetrijas, to izmaiņu cēloņi un novēršanas iespējas.
2. Biomehānikas nozīme vingrinājumu izvēlē sportā. Muskuļu spēka un garuma attiecības un nozīme vingrinājumu izpildē. Biomehānikas nozīme, lai izvairītos no traumām.
3. Bērnu un jauniešu attīstība un vingrinājumu izvēle sportā. Motorās prasmes un to trenēšana. Fizisko īpašību trenēšana bērniem un jauniešiem, fizisko vingrinājumu piemērotība un izvēle.

4. Trenera nozīme rehabilitācijā. Kas ir trauma, kā tā veidojas un fizioloģiskā atlabšana. Kad var atgriezties sportā? Akūtas vai hroniskas traumas - kāpēc tā notiek? Testēšana kā trenera palīgs!
5. Dzimumu fizioloģiskās atšķirības sportā. Vai tiešām "sievietes no Venēras un vīrieši no Marsa" jeb Dzimumu fizioloģiskās, strukturālās un mentālās atšķirības sportā.
Norise:

Piektdiena 09.12. pl.14.00 – 16:15; 3 st.

Sestdiena 10.12. pl.09.00 – 11:15; 3 st.

Piektdiena 16.12. pl.14.00 – 15:30; 2st.

Vada Dr.paed. Normunds Vārpa

 

Dalības maksa: 60 EUR par visu programmu, t.sk. PVN 21%.

Pastāv iespēja pieteikties uz moduļiem atsevišķi:  1.modulis – 25 eiro, 2. modulis – 40 eiro.

Norises vieta: attālināti (Zoom/ MS Teams).

Pēc programmas apguves būs iespēja saņemt apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides apguvi 16 h apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

Kontaktpersona: Viktorija Jākobsone

                                E-pasts: viktorija.jakobsone@liepu.lv

                                Tālrunis: 29326676