Semināri/ meistarklases

Tiešsaistes seminārs 27. aprīlī "Mērķtiecīga mācību treniņa plāna un treniņa nodarbības veidošana bērnu un jauniešu sportā"

Pieteikšanās līdz 23. aprīlim.


Lai veidotu mērķtiecīgu treniņa plānu un atbilstošu nodarbību, ir nepieciešama informācija par sportista iekšējiem un ārējiem darbaspēju ietekmējošiem vai limitējošiem faktoriem. Mūsdienu bērna fiziskās un funkcionālās spējas, nereti, ir zemākas "kā bija agrāk". Tādēļ, veidojot atlēta treniņa plānu, vēl būtiskāk kā jebkad ir izprast treniņa plānošanas pamatprincipus un veidot pēc iespējas individualizētāku treniņa plānu un nodarbību. Tādēļ Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa rīko semināru "Mērķtiecīga mācību treniņa plāna un treniņa nodarbības veidošana bērnu un jauniešu sportā", kuru vadīs lektors, fizioterapeits un VFS treneris Normunds Vārpa. 


Nodarbības notiks otrdien, 2021. gada 27. aprīlī, plkst. 10:00 (6 akad. stundas).


Par semināra apmeklējumu tiks izsniegts sertifikāts.


Maksa par semināru – EUR 25,00 (t.s. PVN). Ja ir nepieciešams rēķins, lūgums uzreiz pieteikumā atsūtīt iestādes rekvizītus. 


Pieteikties LiepU Mūžizglītības nodaļā pie projektu koordinatores Viktorijas Ņikitinas, rakstot - viktorija.nikitina@liepu.lv.