Sports

Veselības vingrošana Jūsu labizjūtai!

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā veselības vingrošanu Jūsu labizjūtai. Veselības vingrošanas nodarbībās tiek piedāvāta zemas un vidējas  slodzes intesitātes vingrošana ar Pilates elementiem ķermeņa muskulatūras un stājas nostiprināšanai.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās, no plkst. 17:15 līdz plkst. 18:15; Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.

Maksa: 7,00 eiro par 1 nodarbību (jāsamaksā par 8 nodarbībām uzreiz – 56,00 eiro)

Nodarbības vada sertificēta B kategorijas trenere (LSFP sertifikāts Nr.4411) Helēna

Pieteikšanās: Speciāliste mūžizglītības un projektu jautājumos Viktorija Jākobsone,  tālrunis 29326676  vai rakstot e-pastu: viktorija.jakobsone@liepu.lv