Aktualitātes

Bērnu aprūpes pamati

Profesionālās pilnveides izglītības programma


Stundu skaits: 40 stundas.


Dalības maksa: 132 EUR (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).


Mērķauditorija: visi interesenti ar vidējo izglītību.


Plānotais mācību sākums: 2022.gada aprīlis


Norises vieta/laiks: tiešsaistes platforma MS TEAMS (sestdienās no plkst. 10:00).


Plašāka informācija par programmu: https://min.liepu.lv/lv/profesionalas-pilnveides-izglitibas-programmas/bernu-aprupes-pamati/


! Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību, kas nepieciešama, lai reģistrētos Izglītības kvalitātes valsts dienestā par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju.


Informāciju par reģistrāciju Izglītības kvalitātes valsts dienestā skat. šeit: https://www.ikvd.gov.lv/lv/auklu-un-bernu-pieskatisanas-centru-registracija


Kontaktpersona: Līga Apenīte, liga.apenite@liepu.lv, tālr. 202 34301