Dienesta viesnīca

Liepājas Universitātes dienesta viesnīca

Liepājas Universitāte piedāvā iespēju izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus.


Adrese: Liepāja, Ganību iela 36/48.


Tālrunis: 24243933.


Maksājumi:  


Saskaņā ar 28.05.2018. Senāta lēmumu un noslēgto nomas līgumu, dienesta viesnīcu no 21.08.2018. apsaimnieko uzņēmums SIA “O.A.G.Projekti”, ar kuru tiek slēgti īres līgumi.


Īres maksu saskaņā ar LiepU Senāta apstiprinātajiem “Maksas pakalpojumu cenas” var maksāt:

  • skaidrā naudā, ierodoties dienesta viesnīcā
  • bezskaidrā naudā uz SIA “O.A.G.Projekti” kontu

Konts:

SIA “O.A.G. Projekti”
Reģ.Nr. LV42103079662
AS “Citadele banka”, kods PARXLV22
Konts: LV49PARX0020201200002
Informācija saņēmējam: LiepU Studenta vārds uzvārds– īre par septembri.


Liepājas Universitātes dienesta viesnīcas izcenojums


Foto galerija

Pievienotās datnes