6. kārta

ES fondu pieaugušo izglītības projekta ietvaros būs iespēja apgūt digitālās prasmes

Sākot ar 2021.gada 31.maiju ESF pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā ir iespējams pieteikties vairākiem studiju moduļiem un studiju kursiem, lai apgūtu digitālās prasmes:

1.      Studiju modulis “Animācija” (160 stundas). Studiju moduļa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

2.      Studiju modulis “Signāli un sistēmas skaņu mākslā” (160 stundas). Studiju moduļa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs. 

3.      Studiju modulis “Spēle un interaktivitāte mākslā “(160 stundas). Studiju moduļa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

4.      Studiju kurss “Datu apstrādes sistēmas” (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

5.      Studiju kurss “Ekonomikas statistika” (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

6.      Studiju kurss “Automatizētās projektēšanas sistēmas” (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

7.      Studiju kurss “Fotogrāfiju apstrāde ar Adobe Photoshop” (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

8.      Studiju kurss “Programmatūras izstrāde un uzturēšana (Programmatūras testēšana, Programmatūras projekti un datu kvalitāte)” (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

9.       Studiju kurss “Programmatūras projektu un datu kvalitāte/ Datu bāzu tehnoloģijas I” (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

!!! Projekta ietvaros mācības notiks tikai attālināti. Mācības notiks darba dienu vakaros, brīvdienās.

Pieteikšanās ritēs līdz 2021. gada 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Arī sestajā kārtā mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

Lai uzlabotu strādājošo vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, projekta 6. kārta būs veltīta tikai digitālo prasmju apguvei.

Arī sestajā kārtā mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts. Mācoties kādā no tālākizglītības programmām, iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ. Tālākizglītības programmas apguvei strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Pārējo izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Apstiprināto mācību programmu saraksts publiski pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos FacebookTwitter un Draugiem.

ES fondu pieaugušo izglītības projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.

Kontaktpersona Liepājas Universitātē: Mūžizglītības nodaļas metodiķe Ieva Lika, tālr.: 28777311, e-pasts: ieva.lika@liepu.lv

Pievienotās datnes