Aktualitātes

Aicinām pedagogus pieteikties Datorikas programmām

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2022. gadā piedāvā apgūt šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Datorikā:


Kontaktpersona: Līga Apenīte, liga.apenite@liepu.lv


Pieteikšanās, aizpildot anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem


Nodarbību sākums: 2022. gada februāris (pēc grupu nokomplektēšanās).


Nodarbības tiks īstenotas attālināti (Zoom platformā), (pa vienai 90 minūšu nodarbībai darbdienu pēcpusdienās/vakaros). Patstāvīgā darba materiāli kursu dalībniekiem būs pieejami Moodle vidē.