Aktualitātes

Janvārī uzsāksim datorikas programmas skolotājiem

8., 9. janvārī uzsāksim datorikas programmas pedagogiem.


Mācības notiks attālināti, Zoom.


Piedāvājam divas datorikas programmas: 


Datorika 1.-6. klašu skolotājiem, 160 stundas


Datorika (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundas


Plašāka informācija: ieva.lika@liepu.lv