Aktualitātes

21. martā sāksies mācības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās Datorikā

Pieteikšanās, aizpildot anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem


Kontaktpersona: Līga Apenīte, liga.apenite@liepu.lv, tālr. 202 34301