Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

Piedāvājam apgūt datorzinību programmas BEZ MAKSAS!

Piedāvājam apgūt datorzinību programmas BEZ MAKSAS!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību ar kuponu metodi.

Pasākuma mērķis: veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Ja Jūs atbilstat kādai no zemāk minētajām mērķauditorijām, tad varat pieteikties apmācībām ar kuponu metodi. 

Mērķauditorija:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu;
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes;
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte;

Piedāvājam šādas datorzinību programmas:

Vairāk informācijas par NVA apmācībām un pieteikšanās šeit: Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) | Nodarbinātības valsts aģentūra (nva.gov.lv)

Pirms reģistrācijas datorzinību apmācībai ir iespēja noteikt savu datorprasmju līmeni (DigComp), izmantojot MyDigiSkills testu šeit: ·MyDigiSkills·

Mācību sākums plānots 2023. gada aprīlī.

Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā darbdienās un sestdienās, 8 akadēmiskās stundas nedēļā, klātienē, Liepājas Universitātē.

Liepājas Universitātē kontaktpersona: Speciāliste mūžizglītības un iepirkumu jautājumos Ieva Lika, tālr. 28777311, e-pasts: ieva.lika@liepu.lv.