Aktualitātes

Esam pieteikuši vairākas programmas VIAA pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” sestajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maija beigās. Lai uzlabotu nodarbināto vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darba...
Dalīties:
No 2021. gada 27. aprīļa līdz 29. aprīlim Erasmus + projekta ietvaros “Transferring innovative adult educators practices”ietvaros (TIP ADULT) Nr. 2019-1-LV01-KA204-060346 notika otrā mācību aktivitāte (LTTA). COVID-19 ierobežojumu dēļ pasākums bija virtuāls. Aktivitātes t...
Dalīties:
Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūts sadarbībā ar biedrības "Dižvanagi" Baltijas Rehabilitācijas centru 2021. gada 19. februārī rīkoja 15. sociālā darba konferenci "Sociālā darba aktualitātes". Ar konferences materiāliem iespējams iepazīties, rakstot...
Dalīties:
Esam uzsākuši vairāku pedagogu tālākizglītības programmu pilnveidi, lai varētu nodrošināt pedagogiem iegūt zināšanas, vadoties pēc jaunajām tendencēm izglītības jomā. Pēc programmu pilnveides LiepU MIN piedāvāto programmu saturs atbildīs pārmaiņām, ko paredz Skola2030 un kompeten...
Dalīties:
1 ... 11 12 13 ... 16