Aktualitātes

Priekšzināšanas cikla apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka! 2022. gada 29. janvārī - Abstrakcija Semināra-praktikuma ietvaros katrs dalībnieks varēs radīt unikālu...
Dalīties:
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2022. gadā piedāvā apgūt šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Datorikā:“Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch” (32 stundas, 98 eiro), papildus informāciju skat. ...
Dalīties:
I. Vispārīgie jautājumi Liepājas Universitāte (turpmāk – LiepU) vēlas saviem studentiem un darbiniekiem nodrošināt drošu darba un mācību vidi Covid-19 pandēmijas laikā. Šis Protokols nosaka pasākumu un rīcību kopumu, kas nodrošina Covid-19 izplatīšanas ierobe...
Dalīties:
1 ... 11 12 13 ... 18