Birkas "liepājas universitāte mūžizglītība" pakalpojumi

Mūžizglītības nodaļa ziemā piedāvā šādas programmas:Pedagoģiskā atbalsta nodrošinājums izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem iekļaujošā vidē (12 stundas, attālināti)Koordinēta, uz bērnu centrēta bērnu tiesību aizsardzības organizācija pašvaldī...
Dalīties: