Birkas "izglītība" pakalpojumi

Pedagogu tālākizglītības programma Stundu skaits: 72 stundas. Dalības maksa: 240 EUR. Mērķauditorija: jebkurš interesents ar vidējo izglītību un profesionālajā tālākizglītībā iegūtu kvalifikāciju vai profesionālo/akadēmisko augstāko izglīt...
Dalīties:
Profesionālās pilnveides izglītības programma Stundu skaits: 320 stundas. Dalības maksa: 1026 EUR. Mērķauditorija: visi interesenti bez augstākās sporta izglītības, ar vidējo izglītību, bez iestājpārbaudījumiem. Norises vieta: Liepāja, Liep...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 8 stundas. Dalības maksa: 36 EUR, t.sk. PVN 21%. Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģi...
Dalīties:
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā papildināt un iegūt jaunas zināšanas arī ierobežojumu laikā – attālināti.26. janvārī organizējam tiešsaistes semināru esošajiem un topošajiem sporta treneriem un sporta skolotājiem “Dažādu...
Dalīties:
1 2 3 4 5 6 7