Birkas "dienesta viesnīca" pakalpojumi

Liepājas Universitāte piedāvā iespēju izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus.Adrese: Liepāja, Ganību iela 36/48.Tālrunis: 24243933.Maksājumi:  Saskaņā ar 28.05.2018. Senāta lēmumu un noslēgto nomas līgumu, dienesta viesnīcu no 21.08.2018. apsaimnieko uzņ...
Dalīties: