Birkas "datorprasmes" pakalpojumi

Piedāvājam apgūt datorzinību programmas BEZ MAKSAS!Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību ar kuponu metodi.Pasākuma mērķis: veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidoša...
Dalīties: