Birkas "pedagogi" pakalpojumi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 24 stundas.Dalības maksa: 98 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).Mērķauditorija: sākumskolas un pamatskolas matemātikas skolotāji.Norises vieta: Liepāja, pēc piep...
Dalīties:
Aicinām pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām Datorikā:“Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch” (32 stundas, 98 eiro) - attālināti Zoom platformā. Papildus informāciju par prog...
Dalīties:
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2022. gadā piedāvā apgūt šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Datorikā:“Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch” (32 stundas, 98 eiro), p...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmaStundu skaits: 36 stundasDalības maksa: 120 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi (9.-12. kl.)Norises vieta: attālināti....
Dalīties:
Rudenī piedāvājam vairākas pedagogu profesionālās pilnveides programmas dažādu stundu apjomā.Šobrīd aktuālās pedagogu profesionālās pilnveides programmas:Krievu valodas (kā svešvalodas) saturs un didaktika (160 stundas), sākums 23. oktobrīSpeciālā izglītība...
Dalīties:
1 2