Birkas "bērnu tiesības" pakalpojumi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 8 stundas. Dalības maksa: 36 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam). Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskai...
Dalīties:
Profesionālās pilnveides izglītības programma Stundu skaits: 40 stundas. Dalības maksa: 140 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam). Mērķauditorijas: Psihologi;Tiesneši, prokurori, advokāti;Valsts policijas amatpersonas, i...
Dalīties: