Birkas "bērnu aizsardzība" pakalpojumi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 8 stundas. Dalības maksa: 36 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam). Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskai...
Dalīties: