Birkas "krievu valoda" pakalpojumi

Pedagogu profesionālās pilnveides programma Stundu skaits: 160 stundas. Dalības maksa: 732 EUR. Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, izņemot pirmsskolas pedagogus, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 – “Noteikumi par p...
Dalīties: