Birkas "datorika" pakalpojumi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmaStundu skaits: 160 stundas. Dalības maksa: 497 EUR. Mērķauditorija: pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par ...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 240 stundas. Dalības maksa: 582 EUR. Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta not...
Dalīties: