Birkas "izglītības iestāde" pakalpojumi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 240 stundas. Dalības maksa: 582 EUR. Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta not...
Dalīties: